Glasba
je višje razodetje kot vsa
modrost in filozofija.
BEETHOVEN
slo eng


Kdo smo?


matevz

Matevž Pesek

Mlad asistent, z veliko idejami in premalo časa. Poleg računalništva ima številne interese, med katerimi je morda naj bolj zanimiva ravno glasba. Glasbo in računalništvo tako povezuje v svojem raziskovalnem delu (povezava). Kot asistent sodeluje pri predmetih E-izobraževanje, Multimedijske tehnologije in Programiranje in algoritmi.
primoz

Primož Godec

Vztrajen in zelo delaven študent Fakultete za računalništvo in informatiko bo del podatkov raziskave o čustvih in glasbi uporabil za pisanje svoje diplomske naloge. S svojim znanjem in delom skrbi predvsem za tehnične vidike raziskave in izvede vse še tako »zanimive« ideje preostalih članov ekipe.
matija

Matija Marolt

Kot docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter član Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije se ukvarja s področjem računalniške glasbe in problemi kot je npr. iskanje melodije in ritma v skladbah, segmentacija in organizacija skladb, iskanje po glasbenih zbirkah,… Člani ekipe smo prepričani, da je v resnici čarovnik, saj mu nekako uspeva usklajevati predavanja za 11 predmetov, številne raziskovalne projekte in družino.
emilija

Emilija Stojmenova

Zelo aktivna raziskovalka se ukvarja z uporabnostjo različnih računalniških programov za različne starostne skupine. Njena skrb je vedno usmerjena k uporabniku, zato je pomembno pripomogla k ustvarjanju uporabniku prijetne oblike vprašalnika. Iz njene obsežne bibliografije lahko razberemo, da so jo zanimali predvsem starejši ljudje, katerim je skušala s svojim delom čim bolj približati svet multimedije.
joze

Jože Guna

Kot asistent na Fakulteti za elektrotehniko je zaposlen v Laboratoriju za telekomunikacije. Kot posameznik s številnimi in raznolikimi interesi je z navdušenjem pristopil tudi k raziskovanju glasbe in čustev. Kot udeleženec pa je za našo raziskavo dokaj neprimeren, saj neprestano prekipeva od dobre volje in energije, kar mi povzročilo pristranost rezultatov.
gregor

Gregor Strle

S svojim filozofskim razmišljanjem in strokovnim poznavanjem glasbe širi naša obzorja in premika raziskovalno področje v meddisciplinarne vode. V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem kogniciji, kognitivnim procesom in modelom.
mojca

Mojca Poredoš

Sveže diplomirana psihologija je skrbela za vsebinsko oblikovanje vprašalnika o razpoloženju. To je njeno prvo večje raziskovalno delo, vendar jo znanstveno delo zelo privlači in upa, da se bo ob svojih številnih zanimanjih lahko v prihodnosti bolj intenzivno posvetila tudi raziskovanju.
petra

Petra Rožman

Kot študentka Naravoslovnotehniške fakultete je poskrbela za privlačno in zanimivo oblikovanje naše spletne strani. Njena kreativnost je poskrbela, da je raziskava dobila tudi očem prijazno obliko, s katero upamo, da bomo pritegnili in dodatno motivirali udeležence.